Gratis lessen Nederlands in ’s-Hertogenbosch

In ’s-Hertogenbosch kunnen ongeveer 13.000 mensen niet schrijven, of ze spreken weinig of geen Nederlands. Voor velen van hen wordt het verwerven van voldoende vaardigheid in de Nederlandse taal een heel stuk moeilijker doordat de landelijke overheid bezuinigt op taallessen. Daarom hebben acht organisaties de handen ineen geslagen.  Zij vormen het Bossche Taalnetwerk.
Het Bossche Taalnetwerk wil in alle wijken gratis lessen Nederlands  en/of taalondersteunende activiteiten aanbieden voor iedereen van 18 jaar en ouder, autochtoon of allochtoon.  Professionals en vrijwilligers werken hierbij samen. De gemeente ’s-Hertogenbosch steunt hen daarbij.

Het Bossche Taalnetwerk bestaat uit:

  • ABC leer mee
  • de Bibliotheek
  • Divers
  • Gilde ‘s-Hertogenbosch
  • ROC Koning Willem 1 College
  • Pastoraal Buurtwerk Boschveld
  • Vluchtelingenwerk
  • Gemeente 's-Hertogenbosch

Zij spannen zich bovendien in om in de wijken te achterhalen wie de lessen nodig hebben. De acht organisaties werken daarvoor intensief samen. Er wordt nu op diverse locaties les gegeven. Het loopt al storm, en er is nu al dringend behoefte aan meer vrijwilligers.
Door het ondertekenen van een convenant hebben de deelnemende partijen hun samenwerking officieel gemaakt.