Taalmaatje

Doel en doelgroep

Mensen die met een verblijfstatus in Nederland woonachtig zijn en de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn, door middel van conversatie en, indien gewenst, taaltraining verder te helpen in hun dagelijkse situatie. Hierdoor wordt bereikt dat, door een verbeterde kennis van het Nederlands en een vergroting van het zelfvertrouwen, de integratie in onze samenleving gemakkelijker verloopt.

Vrijwilligers

Vrijwilligers maken, door bemiddeling van het Gilde, met geïnteresseerden de afspraak om voor de periode van één jaar eenmaal per week gedurende één a twee uren samen te zitten om, al dan niet met educatieve hulpmiddelen, met de Nederlandse taal bezig te zijn.
Gedurende dat jaar wordt onder andere gewerkt aan de mogelijk volgende fase van de aanvrager in het proces van verdere integratie in de Nederlandse samenleving. Voor aanvrager én vrijwilliger is een overzienbare periode belangrijk voor het nemen van een besluit over het aangaan van de serie gesprekken.

Werkwijze

De anderstalige (aanvrager) kan rechtstreeks met het Gilde contact opnemen voor ondersteuning. Ook komen verzoeken van aanvragers via het taalnetwerk en via de gemeente bij het Gilde binnen. Het Gilde zoekt bij de aanvrager een vrijwilliger en legt vervolgens het contact tussen beiden.

Waar komen de aanvragers zoal vandaan?

Isla Margarita, Turkije, Iran, Irak, Somalië, Afghanistan, Marokko, Vietnam, China, Taiwan, Dom. Republiek, Venezuela, Bosnië, Syrië, Thailand, Polen, Colombia, Indonesië, Rusland, India, Belarus, Zwitserland, Malawi en Japan.

Locaties

Veelal bij de mensen thuis.

Aanmelding voor taalmaatje kan via email ( enveloppe links) en telefonisch 073-6891033.