Samentaal

Gilde vrijwilligers ondersteunen docenten van het KW1C  bij het geven van Nederlandse taalles aan groepen veelal allochtonen en /of vluchtelingen.  Het kennisniveau  van de cursisten zo verschillend (van analfabeten tot hoog opgeleiden) dat er in diverse kleine groepjes met begeleiding gewerkt moet worden.
Het leerprogramma, de lesstof, de werkvormen en de toetsing worden verzorgd door de docent van het KWIC. Diverse lesonderdelen worden, onder supervisie van de docent, verzorgd door vrijwilligers van het Gilde.
In de volgende groepen wordt gewerkt met vrijwilligers:

  • groepen voor analfabeten;
  • groepen van de Internationale Schakelklassen, jongeren van 18-20 jaar, die daarna een vervolgopleiding gaan doen
  • groepen laagopgeleide cursisten die uitstromen met als perspectief sociale redzaamheid;
  • groepen hoogopgeleide cursisten die Staatsexamen Nederlands gaan doen

Elke groep heeft zijn eigen charmes.
Gilde Den Bosch werkt sinds een jaar of tien samen met het KW1C om docenten te ondersteunen bij taallessen. Hierbij zijn meestal zo’n 20 vrijwilligers betrokken, die op de centrale locatie van het KW1C op de Onderwijsboulevard actief zijn. Door de samenwerking met Welzijn Divers zijn meer recent ook Gilde-vrijwilligers actief bij hun taalactiviteiten op de Bossche Brede Scholen De Kruiskamp en De Hambaken.

Naar het begin van de pagina