logo gilde verslag - kopie
                                                                                            

Jaarverslag 2015 van het Gilde ‘s- Hertogenbosch en Omstreken.

Voorwoord:

Dit jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten van het jaar 2015. Mede dankzij de inspanningen van alle vrijwilligers kunnen we vaststellen dat het weer een goed jaar is geweest.

Algemeen.

Het begrip Gilde stamt uit de middeleeuwen.
Het waren vooral de ambachtslieden die gezamenlijk de belangen behartigden en kennis  en ervaring aan elkaar overdroegen.

Doelstelling:

De doelstelling van het Gilde was en is het overdragen van kennis, ervaring en vaardigheden van de aangesloten vrijwilligers aan personen, jong en oud en aan organisaties die daarom vragen.

Activiteiten:

  • Taalmaatje
  • Samen Taal

Bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter:                                       Andy Bosch
  • Secretaris/Penningmeester:              Peter Lammers
  • Bestuurslid Samenspraak:                Gerda Koller
  • Bestuurslid Samen Taal:                   Marieke Abels

 Taalactiviteiten 2015

In ’s-Hertogenbosch is in 2012, mede door het Gilde, Het Bossche Taalnetwerk opgericht. Het Bossche Taalnetwerk wil in alle wijken gratis lessen Nederlands en/of taalondersteunende activiteiten aanbieden voor iedereen van 18 jaar en ouder.  Het Gilde werkt met de 7 andere  organisaties samen in het taalnetwerk. In 2015  is deze samenwerking verder uitgewerkt en geconsolideerd. Naast het bijwonen van de algemene vergaderingen van het Taalnetwerk participeert het Gilde actief in de werkgroep vrijwilligers van het netwerk.

Taalhuis: Sinds september 2015 is het taalhuis in de bibliotheek gerealiseerd. De taalcoördinatoren van het Gilde voeren regelmatig overleg met de coördinator van het taalhuis
Taalmaatje: Deze activiteit is bedoeld voor mensen, die met een verblijfstatus in Nederland woonachtig zijn en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. De vrijwilligers van het Gilde helpen door middel van conversatie de kennis van de Nederlandse taal te vergroten, zodat de integratie in onze samenleving gemakkelijker verloopt en de kansen op de participatieladder stijgen.

De deelnemers worden naar deze activiteit verwezen door verschillende  organisaties zoals het Koning Willem 1 College, Divers, casemanagers van de gemeente, re-integratiebureaus en maatschappelijk werk. Ook via mond-tot-mondreclame melden anderstaligen zich aan. Vanuit het Taalnetwerk in ’s-Hertogenbosch komen ook veel aanmeldingen.

De interesse voor een Taalmaatje was dit jaar groter dan voorgaande jaren. Hierdoor duurde  het soms enige tijd voor er een vrijwilliger beschikbaar was voor de anderstaligen.  In  de laatste maanden van het jaar zijn er veel nieuwe vrijwilligers bij gekomen, zodat de wachtlijst grotendeels is weggewerkt.
Het is steeds van belang dat er een goede match gemaakt wordt tussen de vrijwilliger en de anderstalige om zo tot goede resultaten te komen. Een enkele kandidaat moet daarom nog even wachten.

Totaal aantal vrijwilligers/aanbieders:           85
Totaal aantal deelnemers/aanvragers:            90

De ingezette organisatie verandering van de activiteit taalmaatje is verder vorm gegeven.  Naast de coördinator zijn er 6 ondersteuners. Zij zijn na de koppeling van het taalmaatje met de deelnemer het directe aanspreekpunt.  Zij zijn bovendien de linking pin tussen coördinator en taalmaatje.

Samen Taal, voorheen Samen Sterk: De Gilde-vrijwilligers helpen op, op het Koning Willem I College en in het Taalnetwerk bij taallessen aan anderstaligen.  
In Samen Taal werkten het gehele jaar 2015 gemiddeld 25 vrijwilligers. Zij waren  40 weken (het hele schooljaar) in groepen van gemiddeld 25 personen actief op het Koning Willem I College en andere plaatsen. De contacten met het KWIC zijn geïntensiveerd, de samenwerking en de organisatie lopen uitstekend.

Bestuursactiviteiten:

  • In mei en september werden bijeenkomsten georganiseerd voor alle vrijwilligers. In mei was dit een bijeenkomst over poëzie als inspiratiebron voor taalvrijwilligers. In sepember was het een kennismaking met het Taalhuis in de bibliotheek.
  • Er zijn door de taalcoördinatoren bijeenkomsten van het landelijk project Het begint met Taal bijgewoond.
  • Overleg met de Brabantse Gilden heeft 2x plaatsgevonden.
  • De bijeenkomsten van het Taalnetwerk zijn bijgewoond.

Het bestuur dankt al de vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt om de doelstellingen van 2015 tot een succes te maken.

 

Naar het begin van de pagina