Wat is het Gilde?

Waar staat het Gilde voor?
Gilden in Nederland zijn vrijwilligersorganisaties van mensen die hun kennis, kunde en ervaringen belangeloos en informeel overdragen aan eenieder die daarom vraagt. De vrijwilligers geven hiermee hun leven een zinvolle invulling, blijven actief en zijn daardoor steeds betrokken bij de maatschappij. In Nederland zijn ongeveer 70 Gilden actief. Hun aanbod is zeer divers en verschilt van plaats tot plaats. Gilden zijn autonoom, maar werken provinciaal en/of regionaal samen.

Wat is in zijn algemeenheid de rol van een Gilde?
Bemiddelen tussen mensen die niet meer of niet volledig aan het arbeidsproces deelnemen en die graag hun kennis, ervaring en vaardigheden overdragen aan personen, jong en oud, en (non-profit) organisaties die daarom vragen. Een en ander op initiatief van óf degene die aanbiedt óf degene die vraagt. Daarnaast neemt het Gilde zelf initiatief als er een sluimerende vraag ligt en brengt dan aanbieders en aanvragers bij elkaar.

Wat is de rol van Gilde 's-Hertogenbosch?
Vanaf 1 januari 2015 richt het Gilde 's-Hertogenbosch zich uitsluitend op onze taalprojecten zoals Taalmaatje, Samentaal en onze deelname aan het Taalnetwerk.
Het Gilde organiseert derhalve geen cursussen meer.

Bestuursleden

Suus de Jong - voorzitter en vertegenwoordiger van het Gilde in het Taalnetwerk
Joke Nijenhuis - secretaris en Coördinator Taalactiviteiten
Marieke Abels - penningmeester
Gerda Koller - bestuurslid Coördinator Taalactiviteiten