Gilde 's-Hertogenbosch e.o.

Pilot rondom inburgering

Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel in. Motto is: ‘iedereen doet mee’, het liefst via betaald werk. Gemeenten moeten straks zorgen dat nieuwkomers snel de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan. De norm voor het taalniveau gaat in de nieuwe situatie omhoog, van A2 naar B1. Want voor duurzame en succesvolle
(arbeids-) participatie is minimaal niveau B1 nodig. Veel statushouders blijven steken op het niveau A2.

De gemeente staat hiermee voor een grote uitdaging en wil zich goed voorbereiden op deze nieuwe taak. Mogelijkheden daarvoor pakt de gemeente met beide handen aan. Eén van deze mogelijkheden is de pilot ‘van A naar B’. De gemeente krijgt subsidie van het Rijk om deze pilot dit jaar uit te voeren. Hiermee kunnen statushouders een kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen als ze nog geen werk hebben. Óf om door te groeien en duurzaam aan het werk te blijven.

Wat houdt de pilot in?
Ruim 40 mensen die hun inburgeringsexamen (taalniveau A2) hebben gehaald volgen het hele jaar 2020 lessen B1. Ze gaan zes uur per week naar school. De lessen bereiden voor op het Staatsexamen (B1). Deelnemers doen examen als ze hier klaar voor zijn. Het traject stopt in principe in december 2020. De gemeente werkt in de pilot samen met partners uit het Bossche Taalnetwerk die ieder hun eigen expertise inbrengen. Zoals Koning Willem I College, Gilde en VluchtelingenWerk. Deelnemers krijgen een vrijwillige taalcoach en waar nodig extra ondersteuning van onderwijsinstituut Regina Coeli.

De gemeente onderzoekt met de pilot of alle deelnemers een hoger taalniveau kunnen halen. En hoe dit het beste te combineren is met een gezinsleven, werk/re-integratie of een opleiding. Daarom doen er mannen en vrouwen mee, uit verschillende landen van herkomst met verschillende opleidingsniveaus en examenpogingen A2. De helft van de deelnemers aan de pilot werkt en de andere helft niet.

Voor dit project – met een looptijd van het jaar 2020- zoeken wij taalcoaches .

© 2018 - 2022 Gilde 's-Hertogenbosch - Webdesign: Broeklandsoft


Facebook Gilde Den Bosch